ข่าวประชาสัมพันธ์
10.การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ)
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
หลักเกณฑ์วิธีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟไม่เกิน 230
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ดัชนีทางอิเลคทรอนิคส์
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด