ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางจุฑารัตน์ เขียวเทพ หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาและพนักงาน ร่วมกันมอบน้ำดื่ม จำนวน 94 แพค เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA มอบน้ำดื่ม สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA สงขลา จัดโครงการ "PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ระลอก 3"
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิงหนครร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายประสาร เอียดคง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิงหนคร และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด