ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA จิตอาสา ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
PEA จิตอาสา ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประณต เอี่ยวเจริญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส นำผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาในสังกัด ร่วมโครงการ PEA จิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวระบบจำหน่าย ณ วัดพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (วัดเขากง) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ภาพ/ข่าว : แผนบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ ...
ขยายเวลาการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟ ประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การขอรับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ทุกคนทำได้...การป้องกัน COVID-19 ด้วยตนเอง
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
กฟจ.นราธิวาส สตูล พัทลุง ร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กฟจ.นราธิวาส สตูล พัทลุง ร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562
... อ่านทั้งหมด