ข่าวประชาสัมพันธ์
ผชก.(ต3) เข้าตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจพนักงาน กฟส.ระแงะ และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจพนักงาน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาต่างๆ ของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า โดยมี นายสมพงศ์ ใจห้าว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอระแงะ กล่าวขอบคุณในการเดินทางมาเยี่ยมและให้กาลังใจพนักงาน ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้สร้างขวัญและกาลังใจที่ดีให้พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้รับทราบถึงการดาเนินการตามนโยบายต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานของ กฟภ. พร้อมนี้ นายชานาญ สุภาพ ผจก.กฟจ.นธ. และนายประสาน พ้นภัยพาล รจก.(ท) นธ.เข้าร่วมรับฟังนโยบายด้วย
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งมิเตอร์อิเล็คทรอนิค พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
วันที่ 12 สิงหาคม วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ขยายเวลาการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟ ประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด