ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม PSC
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. กฟส.รามัน ได้ดำเนินกิจกรรม PSC โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุภาพ กสิวงค์, ผจก.กฟส.รามัน, หผ.บต.กฟส.รามัน,หผ.กป.กฟส.รามัน และ นทน.จป.ยะลา ร่วมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสาธิตวิธีการดำเนินกิจกรรม KYT ณ จุดปฏิบัติงานโดยทีมผกป.กฟส.รามัน รวมถึงดำเนินกิจกรรมกายบริหารและ KYT
ร่วมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน KYT
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. กฟส.รามัน ได้ดำเนินกิจกรรม PSC โดยมี ผจก.กฟส.รามัน, หผ.บต.กฟส.รามัน,หผ.กป.กฟส.รามัน และ นทน.จป.ยะลา ร่วมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสาธิตวิธีการดำเนินกิจกรรม KYT ณ จุดปฏิบัติงานโดยทีม ผกป.กฟส.รามัน รวมถึงดำเนินกิจกรรมกายบริหารและ KYT
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน ได้รับมอบให้ นายสมเกียรติ์ ภาโอภาส หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน อ่านต่อ ...
การจัดกิจกรรมขบวนแห่ผลไม้และของดีเมืองยะลา
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน โดยนายสมเกียรติ์ ภาโอภาส เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ถนนสุขยางค์ เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จัดหวัดยะลา
งานเบิกฟ้า
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน โดยนายสมเกียรติ์ ภาโอภาส เข้าร่วมงานเบิกฟ้ารามันร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม ได้ร่วมขบวนแห่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นและประชาชน ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานประจำปีของอำเภอรามัน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอรามัน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด