ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 12
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
คำแนะนำการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
เลื่อนการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
เลื่อนการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.เลื่อนการเปิดเรียนโรงเรียนฟ้าวันใหม่ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 2.เลื่อนการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 3.เลื่อนการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด