ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
PEA ควนกาหลง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ "วันปิยะมหาราช" (22/01/2562)
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณที่ว่าการอำเภอมะนัง (14/11/2560)
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง (14/11/2560)
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง (14/11/2560)
12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง (16/08/2560)
ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ภาคใต้ (16/08/2560)
ชมรมผู้จัดการการไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ภาคใต้ เชิญปั่นจักยานแรลลี่เพื่อการกุศลหารายได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้น้องโรงเรียนบ้านมะนัง (16/08/2560)
31 กรกฏาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอควนกาหลงบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง โดย นายสมมาตร ล่าเต๊ะ ผจก.กฟส.คนก. (31/07/2560)
กฟส.ควนกาหลง จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส) วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 (26/07/2560)