ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณชุมชนซอยพิบูลสงคราม 15 ข้างคลองบางตะนาวศรี ซอยพิบูลสงคราม 13 แยก 2 (22/09/2565)
เปิดรับขยะกำพร้า (23/08/2565)
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (17/08/2565)
เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. (19/07/2565)
ออกให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ และสำนักการคลัง ออกให้บริการรับชำระค่าขยะ ณ ชุมชนวัดทางหลวง ตำบลบางเขน โดยมีนายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย (08/07/2565)
ขอเชิญเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8-14 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (08/06/2565)
กองทะเบียนราษฎรฯ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2565 (20/05/2565)
รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 (03/05/2565)
ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก และการลดใช้พลังงาน (05/04/2565)
รับสมัครบุคคลเข้าอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนสู่ยุคดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (24/03/2565)