ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด(NAC) (12/10/2565)
เลขานุการ รมว.ยุติธรรม เดินทางมาตรวจสถานการณ์น้ำ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ที่มาช่วยปฏิบัติงานป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (12/10/2565)
ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลพร้อมมอบถุงยังชีพและยารักษาโรค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม (12/10/2565)
การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (04/10/2565)
ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (04/10/2565)
ร่วมยินดีและต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (04/10/2565)
ลงพื้นที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง (04/10/2565)
สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ (04/10/2565)
ออกตรวจสอบพื้นที่บริเวณตลาดสดนนทบุรีที่จะปรับปรุงให้แม่ค้าเข้ามาขายชั่วคราว (04/10/2565)
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร่วมบริจาคเข้ากองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส (30/09/2565)