ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทพา ร่วมทำกิจกรรม Safety Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา (02/12/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทพา ร่วมทำกิจกรรม Safety Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา (24/11/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเทพา ได้ร่วมบริจาคและส่งมอบ น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ให้แก่ โรงพยาบาลเทพา (17/11/2564)
ร่วมโครงการ “PEA ร่วมใจ สู้ภัย COVID-19” (03/11/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา จัดกิจกรรม "Safety Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2564" ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา (20/10/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา ร่วมกิจกรรม "PEA GO Green"ปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน (08/10/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (28/09/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา จัดกิจกรรม "Safety Talk ประจำเดือน กันยายน 2564" ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา (22/09/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา จัดกิจกรรม "Safety Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2564" ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา (07/09/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา จัดกิจกรรม "Safety Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2564" ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา (20/07/2564)