ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (30/07/2563)
โครงการกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนกับ PEA หาดใหญ่ (28/06/2562)
PEA หาดใหญ่จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี (24/05/2562)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (19/12/2561)
กฟอ.หาดใหญ่ จัดอบรมหลังสูตร ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารประจำปี 2561 (27/11/2561)
จัดอบรมหลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 (06/11/2561)
กฟอ.หาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA (30/10/2561)
PEA Smart Plus (06/03/2561)
กฟภ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกจำนวน 400 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มี.ค. 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ http://job.pea.co.th/ (02/03/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าฯ), ลูกจ้างช่างและลูกจ้างบัญชี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา (22/02/2561)