ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย นำโดย นายทศพงศ์ ประไพอักษร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมนำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ดำเนินกิจกรรม "PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้ แบ่งปัน ลดโลกร้อน" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (22/05/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย นำโดย นายทศพงศ์ ประไพอักษร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมนำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ดำเนินกิจกรรม ฺBig Cleaning Day ในวันที่ 25 เมษายน 2563 (27/04/2563)
กฟภ.มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (31/03/2563)
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย รับการตรวจศูนย์ GECC โดยคณะผู้ตรวจการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (09/07/2562)
วันจันทร์ที่ 1 ก.ค.2562 พนง.กฟอ.จะนะ และ กฟฟ. ในสังกัด อบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยะธรรม และบรรษัทภิบาล ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสย่างยั่งยืน (05/07/2562)
จัดกิจกรรม Safety Talk และ Warm Up (24/06/2562)
วันพุธที่ 19 มิ.ย.2562 เวลา 09.00 น. ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (จังหวัดยะลา) ตรวจเยี่ยม กฟอ.จะน และ กฟฟ.ในสังกัด (21/06/2562)
โครงการ "PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี (10/06/2562)
ประกาศวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2562 (11/04/2562)
การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ของ กฟส.อ.สะบ้าย้อย (21/03/2562)