ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
PEA นาทวี จัดโครงการ “PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ระลอก 3 (04/06/2564)
PEA นาทวี ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (02/06/2564)
PEA นาทวี จัดกิจกรรม "PEA Go Green” ปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี (25/05/2564)
PEA นาทวี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัส COVID-19 (30/04/2564)
PEA นาทวี จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (02/04/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี เข้ารับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว และใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและไก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) (23/12/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางอำเภอนาทวี หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (05/12/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 (23/10/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี จัดฝึกอบรม ทบทวน การฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 (09/10/2563)
PEA นาทวี มอบน้ำดื่ม ให้อำเภอนาทวี เพื่อร่วมสนับสนุนรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (17/06/2563)