ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
โครงการทำนุบำรุงศาสนสถานวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (23/06/2564)
PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี (09/04/2563)
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในกิจกรรมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563 (31/03/2563)
PEA จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เปิดบ้าน PEA ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน PEA จังหวัดปัตตานี (04/02/2563)
PEA โคกโพธิ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (14/07/2562)
PEA แนะนำการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง (11/06/2562)
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพธิ์ ได้รับเกียรติจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (25/04/2562)
เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกโพธิ์ ได้เยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี (การไฟฟ้าต้นแบบ) โดยมี นางกัลญา พรหมชัย ประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้การต้อนรับ (21/03/2562)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประชุมชี้แจงตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า,ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีและการไฟฟ้าฯ ในสังกัด (14/02/2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 (06/01/2561)