ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
หลักเกณฑ์วิธีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า (29/03/2562)
PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟไม่เกิน 230 (24/12/2561)
กฟจ.พท.และ กฟส.ในสังกัด ร่วมประชุมปรับปรุงข้อมูลในเวบไซต์ (18/05/2561)
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย (18/05/2561)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ กฟส.ควนขนุน ร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (10/08/2560)