ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PEA บันนังสตา ทำกิจกรรม "PEA Go Green" ปลูกไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ (28/05/2564)
PEA บันนังสตา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย” (24/02/2564)
PEA บันนังสตาประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564 (09/02/2564)
PEA บันนังสตา “ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย” (08/01/2564)
PEA บันนังสตา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย” (28/12/2563)
PEA บันนังสตา ร่วมกิจกรรม “โครงการ ศ. ค. ส. (ศึกษาธิการส่งความสุข)” (25/12/2563)
PEA บันนังสตา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 (15/12/2563)
PEA บันนังสตา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 (08/12/2563)
Pea บันนังสตา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (17/11/2563)
Pea บันนังสตา ร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน(Open House) (17/11/2563)