- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ. พีวีโฮมมิ่ง จำกัด ประจำปี 2564 (18/05/2564)
งานจ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลานไลน์แยก บ้านแม่เปี๊ยะ บ้านไร่ บ้านหินเกลี้ยง ประจำปี2564 (18/05/2564)
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั้งสเน็คการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลานไลน์แมนไลน์แยก ประจำปี2564 (18/05/2564)
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลง บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด พราวการ์เด้นโฮม (18/05/2564)
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพัน 2564 ประจำปี2564 (18/05/2564)
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม2564 ประจำปี2564 (18/05/2564)
งานเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลง บ.ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ปี2564 (18/05/2564)
จัดซื้อรอกพาดสาย Univsal String Block For Al Sac 185 SQ.MM. ประจำปี2564 (18/05/2564)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงให้นางณัฐวรรณ แซ่จิ๋ว ประจำปี2564 (18/05/2564)
งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (27/08/2563)