- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (05/12/2561)
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 650 ตร.ม. ณ กฟส.นาทวี (23/03/2561)
ประกาศ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุง/ต่อเติมพื้นที่บริการลูกค้าหน้าอาคารสำนักงาน กฟส.นาทวี ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา (22/02/2560)
ประกาศ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุง/ต่อเติมหลังคา พร้อมก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่ออาคารสำนักงานกับห้องน้ำภายนอกอาคาร กฟส.นาทวี (22/02/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี (16/01/2560)