- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน ประจำปี 2564 ด้วยวิธี e-bidding (09/12/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน ประจำปี 2563 ด้วยวิธี e-bidding (29/11/2563)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ธันวาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (02/05/2562)
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน เม.ย.2561 (30/04/2561)
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน มี.ค.2561 (31/03/2561)
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ก.พ.2561 (28/02/2561)
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ม.ค.2561 (31/01/2561)
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ธ.ค.2560 (31/12/2560)
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน พ.ย.2560 (30/11/2560)
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ต.ค.2560 (31/10/2560)