ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/01/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบ่อใหม่ - บ้านท่าคุระ ม.๘ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/11/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานก่อสร้างงานย้ายแนวเสาไฟทางหลวงบ้านมิไร-บ้านพรวน การไฟฟ้าสาขาสทิงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (22/02/2562)