ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ ประจำปี 2564 (10/11/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอระแงะประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 (20/11/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ ประจำปี 2563 (19/11/2562)
ตั้แต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา (02/05/2562)
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ฯ ประจำเดือน กันยายน 2561 (07/10/2561)
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ จ้างเหมาตัดต้นไม้ฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (03/08/2561)
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ จ้างเหทาตัดต้นไม้ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (28/06/2561)
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ จ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (26/04/2561)
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ จ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำเดือน เมษายน 2561 (03/04/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาถมดินด้านข้างรั้ว ภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูิมภาคสาขาอำเภอระแงะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2561)