ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (02/05/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยวิธี e-Bidding (14/12/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาข้างงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ปี 2561 โดยวิธี e-Bidding (19/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาปิดเหล็กรางระบายน้ำ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง