ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.ตากใบ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/11/2564)
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.ตากใบ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/11/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.ตากใบ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/01/2563)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (02/05/2562)
(e-bidding) - ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่สำนักงาน กฟส.อ.ตากใบ (03/12/2561)
จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ ประจำปี 2560 (10/08/2560)