สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้าง งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 (21/12/2564)
สัญญาจ้าง งานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 (13/12/2564)
สัญญาจ้าง นิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 (28/12/2563)
สัญญาจ้าง นิติบุคคลรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 (15/12/2563)
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 สัญญาเลขที่ จ.บสต.-036/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 (23/12/2562)
สัญญางานจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) (28/12/2561)
สัญญางานจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธี e-Bidding) (19/12/2561)