ผลผู้ชนะ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-Bidding) (25/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (17/12/2562)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) (27/12/2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธี e-Bidding) (14/12/2561)