ประกาศเชิญชวนทั่วไป
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (02/12/2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (01/01/2564)
ประกาศประกวดราคางานจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ 2564 (01/12/2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (01/11/2562)
รายงานขอซื้อขอจ้าง และประกาศเชิญชวนงานจ้างทำความสะอาดอาคาร สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) (19/12/2561)
รายงานขอซื้อขอจ้าง และประกาศเชิญชวนงานจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธี e-Bidding) (16/11/2561)