- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-Bidding) (25/12/2564)
สัญญาจ้าง งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 (21/12/2564)
สัญญาจ้าง งานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 (13/12/2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (02/12/2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (01/01/2564)
สัญญาจ้าง นิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 (28/12/2563)
สัญญาจ้าง นิติบุคคลรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 (15/12/2563)
ประกาศประกวดราคางานจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ 2564 (01/12/2563)
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 สัญญาเลขที่ จ.บสต.-036/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 (23/12/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (17/12/2562)