2.ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ผลการพิจารณา จ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ในพื้นที่ กฟส.ตะโหมดและกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2560 (06/09/2560)