1.อนุญาต/อนุมัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
จ้างเหมาตัดต้นไม้ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (14/07/2562)
จ้างเหมาตัดต้นไม้ประจำเดือน เมษายน 2562 (14/07/2562)
สัญญาจ้างเหมามิเตอร์-ประจำปี2562 (14/07/2562)
ขออนุมัติดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ปี 2561 (08/05/2561)
ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ปี 2561 (08/05/2561)