- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
จ้างเหมาตัดต้นไม้ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (14/07/2562)
จ้างเหมาตัดต้นไม้ประจำเดือน เมษายน 2562 (14/07/2562)
สัญญาจ้างเหมามิเตอร์-ประจำปี2562 (14/07/2562)
ขออนุมัติดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ปี 2561 (08/05/2561)
ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ปี 2561 (08/05/2561)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ในพื้นที่ กฟส.ตะโหมดและกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2560 (06/09/2560)