สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายสุทธิพงษ์ เขียวหมี)ประจำปี 2564 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน) ประจำปี 2564 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน)ปี 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายประสิทธิ์ ปันเฉลียว) ประจำปี 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายผุด ปานะ) ประจำปี 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายผุด ปานะ) ประจำปี 2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายประสิทธิ์ ปันเฉลียว) ประจำปี 2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงย้ายแนวเสา นาเกตุ-ชะเมา วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อวร้างานขยายเขตฯ หจก.พรแก้วก่อสร้าง ประจำเดือน กุมภาพัรธ์ 2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายฯบ้านห้วยเงาะ ต.ทุ่งพลา วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นยประสิทธิ์ ปันเฉลียว) ประจำปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายสมควร ปานะ)ประจำปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอดตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประกอบท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ นายศรีน้ำ สุนธพันธ์ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด