สัญญาอื่นๆ
ข้อมูลสัญญา/การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างงานรักษาความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สัญญาจ้างฯ งานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 สัญญาเลขที่ จ.บสต.-036/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างฯ งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 สัญญาเลขที่ จ.บสต.-034/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างฯ งานบำรุงรักษาหม้อแปลง ปี 2561 เลขที่ จ.บสต.-013/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างฯ งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 สัญญาเลขที่ บสต.-041/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างฯ งานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 สัญญาเลขที่ บสต.-040/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด