ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล(กขร.) ครั้งที่ 2/2561 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด