ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคมาตราฐานสูง ๒ เมตร พร้อมรื้อถอนรั้วรวดหนามเก่า วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างห้องสุขาภายนอกอาคารสำนักงาน กฟส.คนก. วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด