ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา มกราคม-ธันวาคม 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา มกราคม-ธันวาคม 2564 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา มกราคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา มกราคม-ธันวาคม 2562 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา มกราคม-ธันวาคม 2561 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อนกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน) จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เลขที่ 40/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 39/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 18 รายการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 38/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0016 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 37/2560 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 2 รายการ) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “กระบวนการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชน และการศึกษาดูงานบุคลากรสำนักการช่าง” วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) จำนวน 20 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมสััญญาณไฟจราจรบริเวณปากทางแยกระหว่างซอยประชาชื่นนนทบุรี 8/1 กับซอยประชาชื่น 12 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมรถชุดแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 370 (018-48-0006) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนิินการพัฒนาระบบจัดกาศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 36/2560 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 35/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง สำนักงานเทศบาลครนนทบุรี อาคาร 2 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอืื่นๆ(วัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ)ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความั่นคง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อยาง Cold Mix จำนวน 140 ตัน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้ใหญ่พร้อมติดตั้งบริเวณลานกีฬาซอยไทยานนท์ 16/1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อยาง Cold Mix จำนวน 140 ตัน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติตั้งพื้นหน้าศาลหลักเมืองทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อยาง Cold Mix จำนวน 140 ตัน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติตั้งพื้นหน้าศาลหลักเมืองทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกการดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 13 รายการ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 34/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิงบันไดเลื่อนอัตโนมัติ บน-2101 นนทบุรี (004-53-0016) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 33/2560 สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประจำปี 2560 ดังนี้ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 32/2560 ประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 60 ตัว พร้อมติดตั้งภายในอุทยานมกุฎรมยสราญศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ตีเส้นเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลฯ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ติดตั้งป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย เพิ่มเติมในพื้นที่ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 6 และถนนกรุงเทพนนท์ ตำบลบางเขน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณอุทยานมกุฎรมยสราญ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กบ 5286 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 31/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขยายระยะเวลาขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 30/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 29/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 13 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 28/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองศรีเพ็ชร วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทางหลวงโพธิ์ทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 27/2560 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 26/2560 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน วันจันทร์ 27 มีนาคม 2017 - เวลา: 3:41 pm Print วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม)เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 81-6136 (006-32-0003) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมบำรุงโคมแสงจันทร์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 25/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดประหยัดพลังงาน (หลอด LED) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 24/2560 สอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยวิธีสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสถานที่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 11 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 23/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (วัสดุ-อุปกรณ์จราจร) จำนวน 7 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการเรียนรู้สุ่โลกกว้าง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม) เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงโคมไฟ LED วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวส์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 3 (สถานีสูบน้ำเสียประชานิเวศน์ 2) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 15/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ (26,500 ชิ้น) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 22/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุกปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 ชุด วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 22/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุกปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 ชุด วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม) เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 21/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มสะพานลอยและซุ้มคร่อมถนนแสดงความไว้อาลัย บริเวณสะพานข้ามแยกแคราย, บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี และบริเวณสะพานลอยพระราม 5 (ถนนนครอินทร์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 20/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จำนวน 1 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 19/2560 ประมูลจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 18/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ นำไปใช้ประกอบกิจกรรมสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนในการร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวสัดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้งานสถานที่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 17/2560 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบอกทางเพื่อเปิดช่องทางพิเศษพร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงถนนงามวงศ์วานฝั่งนนทบุรี จำนวน 12 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 16/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี (Annual Report) ประจำปี 2559 จำนวน 2,000 เล่ม วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 15/2560 สอบราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ (26,500 ชิ้น) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 14/2560 ประมูลจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเลขที่ 5/2560 เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเลขที่ 4/2560 เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 13 /2560 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 12/2560 สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 500 ตัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 11/2560 ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อชุดแข่งขัน พร้อมถุงเท้า เพื่อใช้ในแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101เกมส์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์” ณ จังหว วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 9/2560 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางประมาณการราคาค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารฯ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางประมาณการราคาค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการฯ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่8/2560 สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ(พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)จำนวน 4คน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำสูจิบัตรในโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 7/2560 ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 6/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาโครงเหล็กเมทัลชีทอาคารตกตะกอนภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 5/2560 เรื่องประมูลจ้างเหมาบริษัทดูและรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศสบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 4/2560 เรื่องประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 2 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างรถโดยสาร เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกล วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนวิจัย วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 3/2560 เรียกสอบราคาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 คนต่อเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวส์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอยดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการงานตามแผนยุกธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อกล่องใส่ยา พร้อมสติ๊กเกอร์ โลโก้เทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 1/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 2/2560 ประมูลจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลนครนนท์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อทรายหยาบ จำนวน 800 ลูกบาศก์เมตร วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อไม้ 1 1/2? 3? * 400 ม. จำนวน 1,560 ท่อน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกการจ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกการจ้างเหมาจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ เพื่อแสดงการไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 1/2560 เรียกสอบราคาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เลขที่ 124/2559 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบสามเฟสพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ เทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงไฟส่องสว่างวิทยาลัยมหาดไทยบริเวณท่าน้ำนนทบุรี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมเดินสายเมนและเดินสาย LAN บริเวณอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บ วัสดุ – อุปกรณ์และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น 4 เทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0004 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด