ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ กฟส.อ.ละงู ประจำปี 2562 (กรณีติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน บำรุงรักษา ซ่อมย่อยมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชนิด 1 เฟสและ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด