ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟภ.พื้นที่รับผิดชอบ กฟส.อ.รัตภูมิ จำนวน 422 เครื่อง และ กฟย.อ.ควนเนียง จำนวน 221 เครื่อง ประจำปี 2564 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 พื้นที่ กฟส.อ.รัตภูมิ และ กฟฟ.ในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายเขตฯ ฟาร์มไก่นายวิทยา สอนสาพป์ ม.9 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมในระบบ TAMS ปี 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายเขต ฟาร์มไก่นายจเรฤทธิ์ ไตรวรรณ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟภ. พื้นที่ กฟส.อ.รัตภูมิและ กฟย.ควนเนียง ประจำปี 2562 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงไลน์แรงสูงบ้านนิคมสายโทเหนือ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาขยายเขตฯ งานประปา อบต.ท่าชะมวง บ้านพรุโหนด ม.4 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้ง ตัดฝาก สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ กฟส.อ.รัตภูมิ และ กฟย.อ.ควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
>>>>>วิธีค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟส.รัตภูมิ<<<<< วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
------------>ค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟส.รัตภูมิ<------------ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมในระบบ TAMS ปี 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมในระบบ TAMS ปี 2561 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก กฟย.อ.ควนเนียง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงต่ำ/แรงสูง พื้นที่ กฟส.อ.รัตภูมิ และ กฟย.อ.ควนเนียง ประจำเดือน มี.ค.2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาตัดต้นไม้พื้นที่ กฟส.อ.รัตภูมิ และ กฟย.อ.ควนเนียง ประจำเดือน ก.พ.2561 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟภ. พื้นที่ กฟส.อ.รัตภูมิและ กฟย.ควนเนียง ประจำปี 2561 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ งานจ้างเหมาค่าแรง งานปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านในไร่ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ งานจ้างเหมาค่าแรง งานปรับปรุงย้ายหม้อแปลง ม.10 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ งานจ้างเหมาค่าแรง งานขยายเขตฯ บริษัท แอล พี เอฟ มีท โฟรเซน จำกัด ม.6 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคา จ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท แอล พี เอฟ คอนเทรคฟาร์ม จำกัด วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคาจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสาหน้า รพ.ควนเนียง-รร.กิตติเวศน์ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ (นอกอาคาร) ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตภูมิ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมางานขยายเขตฯ ซอยรวมมิตร ม.6 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาขยายเขตฯ งาน อบต.ท่าชะมวง บ้านคลองกลอย ม.15 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมางานขยายเขตฯ อบต.ท่าชะมวง บ้านคอกแพะ ม.15 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด