ประกาศ จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟภ.พื้นที่รับผิดชอบ กฟส.อ.รัตภูมิ จำนวน 422 เครื่อง และ กฟย.อ.ควนเนียง จำนวน 221 เครื่อง ประจำปี 2564 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 พื้นที่ กฟส.อ.รัตภูมิ และ กฟฟ.ในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด