ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา ปี 2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561- 22 พฤศจิกายน 2563 จะไม่มีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในหัวข้อนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด