ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 650 ตร.ม. ณ กฟส.นาทวี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 650 ตร.ม. ณ กฟส.นาทวี ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุง/ต่อเติมหลังคา พร้อมก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่ออาคารสำนักงานกับห้องน้ำภายนอกอาคาร กฟส.นาทวี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุง/ต่อเติมหลังคา พร้อมก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่ออาคารสำนักงานกับห้องน้ำภายนอกอาคาร กฟส.นาทวี โดยวิธีตกลงราคา ผจก.กฟสงนาทวี ลว. 22 ก.พ. 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุง/ต่อเติมพื้นที่บริการลูกค้าหน้าอาคารสำนักงาน กฟส.นาทวี ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุง/ต่อเติมพื้นที่บริการลูกค้าหน้าอาคารสำนักงาน กฟส.นาทวี ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี (โดยวิธีสอบราคา) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด