ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 650 ตร.ม. ณ กฟส.นาทวี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 650 ตร.ม. ณ กฟส.นาทวี ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด