ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน ประจำปี 2564 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน ประจำปี 2563 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ธันวาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน เม.ย.2561 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน มี.ค.2561 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ก.พ.2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ม.ค.2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ธ.ค.2560 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน พ.ย.2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ต.ค.2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ก.ย.2560 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ส.ค.2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ก.ค.2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ก.ค.2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน เม.ย.- มิ.ย.2560 (ไตรมาส 2) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ม.ค.-มี.ค.2560 (ไตรมาส 1) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาด วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลงดจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุนและ กฟย.ในสังกัด วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน ประจำปี 2564 ด้วยวิธี e-bidding   ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน ประจำปี 2564 ด้วยวิธี e-bidding   ... อ่านต่อ
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน พ.ย. 2561  
... อ่านทั้งหมด