ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน ประจำปี 2564 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน ประจำปี 2563 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด