ประกาศประกวดราคางานย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงถนนสวนดอกไม้ ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วงเงิน 686,495.83 บาท เลขที่สัญญา จ.พังลา 016/2564 เลขที่ EGP 64087367407 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - สิงหาคม 2564 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด