ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบ่อใหม่ - บ้านท่าคุระ ม.๘ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานก่อสร้างงานย้ายแนวเสาไฟทางหลวงบ้านมิไร-บ้านพรวน การไฟฟ้าสาขาสทิงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด