ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคาสอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศตกลงราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ ปี 2560 เขตพื้นที่ โซย A,B,C,D อำเภอปากพะยูน ตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศตกลงราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ ปี 2560 เขตพื้นที่ โซย A,B,C,D อำเภอปากพะยูน ตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด