ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด