ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะโหมด ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะโหมด ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน เม.ย.2561 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน มี.ค.2561 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ก.พ.2561 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ม.ค.2561 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ธ.ค. 2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน พ.ย. 2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ต.ค. 2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ก.ย. 2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ส.ค.2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ส.ค. 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ก.ค.2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ก.ค. 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน มิ.ย.2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน มิ.ย. 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน พ.ค.2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน พ.ค. 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน เม.ย.2560 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน เม.ย. 2560 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน มี.ค.2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน มี.ค.2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ก.พ.2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ก.พ. 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศสอบราคา เดือน ม.ค.2560 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีการประกาศประกวดราคา เดือน ม.ค.2560 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด