ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะโหมด ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะโหมด ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด