ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด